Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

Foute conclusie in AFM rapport woekerpolissen

Eind vorig jaar liet de Autoriteit Financiële Markten onderzoeken wat 23.702 huishoudens weten over beleggingspolissen. Opvallend daarbij was dat een ruime meerderheid (66%) aangaf geen beleggingsverzekering te hebben terwijl naar schatting de helft van de Nederlandse huishoudens in het bezit is van vaak meerdere beleggingsverzekeringen (43% heeft er méér dan 1).

Vorig jaar hebben veel verzekeraars het woekerpolisdossier proberen te sluiten na het schrijven van enkele informatiebrieven (25% van de klanten is benaderd)  en een incidentele poging actief op hersteladvies aan te sturen. Veel effect had het niet blijkt nu:

Van de 10% die is benaderd door een adviseur heeft slechts 15% voor een wijziging gekozen. 1,5% van het totaal heeft op basis hiervan dus tot nu toe iets aan de polis gedaan.

Bedenk daarbij dat 21% van  de mensen, die zich wel bewust zijn van een mogelijk probleem bij het uiteindelijk aflossen van de hypotheek of aanvullen van het pensioen, denken er zeker € 30.000,- slechter van te worden ten opzichte van de oorspronkelijke prognose.

De conclusie van de AFM is nu dat de consumenten, maar ook de adviseurs nu  zelf in actie moeten komen. Anders is het te laat concludeert men ook nog ergens.

Als partij die al jaren intensief bij het feitelijk oplossen van dit probleem betrokken is (met beduidend meer resultaat dan het onderzoek aangeeft!) durf ik te betwijfelen of deze oproep veel effect zal sorteren. Laat ik het sterker zeggen: op deze manier gaat het natuurlijk nooit werken.

Het intermediair dat complexe producten kan adviseren  is door de crisis en het provisieverbod in ieder geval niet in staat om massaal hersteladviezen te gaan geven. Waar moet dat uit betaald worden? Hersteladvies moet gratis wordt wederom benadrukt. Hier wringt natuurlijk de schoen. Hersteladvies geven is één, het uitvoeren is iets anders. Dat kan nooit voor niets. Het is een zeer tijdrovend verhaal.

Het herstellen of omzetten van een verpande (hypotheek-) polis kan gemakkelijk 4 tot 8 uur in beslag nemen. Ik leg het even uit:

–          De klant is zich niet bewust van het hebben van een “foute” polis. Hij heeft een sterke weerzin tegen de financiële wereld.  Reistijd 1 uur, overtuigen 2 uur totaal : 3 uren

–          De polis moet worden herrekend.  Dit moet met veel kennis worden gedaan (ik heb het maar niet over de kosten van het vergaren van die kennis). Vaak valt de oorspronkelijk polis uit een in 2 delen: een overlijdensrisicodeel een spaardeel. De berekening moet niet allen worden gemaakt in een nieuw product bij de huidige aanbieder maar ook bij andere partijen. Tijd voor de berekeningen 2 uur

–          Er moet een retrocessie verklaring worden opgesteld. Hierbij moet goed worden nagedacht. De ene geldverstrekker eist een prognose kapitaal op historisch fondsrendement de ander op basis van oorspronkelijke 8%. Je kunt je afvragen of dat dan wel weer mag gezien de zorgplicht en de retrocessie wordt vaak alleen beoordeeld als er al een acceptatieverklaring van de (nieuwe) verzekeraar is (en dit terwijl de polis niet door kan gaan als de geldverstrekker de retrocessie niet afgeeft!). Tijd voor maken van dit briefje voor een geoefende adviseur 1 uur.

–          Het gebeurt regelmatig dat er in dit traject iets fout gaat omdat  de klant vele papieren moet tekenen, de verzekeraar de acceptatieverklaring moet afgeven, af moet kopen  en de retrocessie moet aantekenen en de geldverstrekker bijvoorbeeld wacht op een administratievergoeding van honderden euro’s van de klant voordat daar wat gebeurd. Kortom een foutenfestival is niet uitgesloten. Gevolg is dan meestal dat alles opnieuw moet worden gedaan (nogmaals tenminste 2 uur werk). Verpande polissen kunnen dus zo aar 6 tot 8 uur kosten. Dat dit niet “gratis” kan snapt natuurlijk iedereen. De AFM rept echter nergens over deze problematiek. Zolang dat niet gedaan wordt, zal alleen de adviseur die zijn klant wel geld durft te vragen voor dit traject de zaak oplossen. En dat wordt verketterd!! Zie hier het dilemma.

Het hersteladvies biedt een uitstekende kans om de meerwaarde van het vakkundig intermediair te tonen. Deze beroepsgroep is hard nodig in de nabije toekomst gezien de ook uit dit onderzoek en andere onderzoeken blijkende onkunde op financieel vlak bij het grote publiek.

Ik heb zelf al vele malen gepleit voor een National Adviesvoucher voor hersteladvies. Deze voucher zou een waarde moeten hebben van tenminste een paar advies uren. De kosten kunnen uit de zakken van de verzekeraars worden gehaald en in een door de AFM beheerd pot worden gestort. Vervolgens worden afgeronde hersteladviezen hieruit betaald. Dat zou werken. Een oproep voor de bühne niet.

 

Ruud van der Vlies, directeur Total Transparency Financial Services Nederland B.V.

Websites: totaaltransparant.nl en dnav.nl