Man - vrij : 09:00 - 17:00
071 234 0070

Klachtenprocedure

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Bij Kifid staat u als klant van de financiële dienstverleners centraal. De eerste stap is altijd de interne klachtenprocedure (IKP). Dit houdt in dat u de klacht indient bij en bespreekt met de financiële dienstverlener. Pas wanneer de financiële dienstverlener schriftelijk heeft aangegeven dat u er samen niet uitkomt, kunt u naar Kifid. Kifid behandelt geen klachten die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie.

Klachtformulieren Kifid

  • Download hier het klachtformulier als u een klacht aan Kifid wilt voorleggen
  • Download hier het bezwaarformulier als Kifid uw klacht niet behandelbaar heeft verklaard en u tegen deze beslissing bezwaar wilt aantekenen.