Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

Adfiz, OvFD en CFD eisen volledig eerbiedigende werking

//
Geplaatst door
/
Reactie0
/

Persbericht Adfiz 29-09-2011

De markt is in beweging en werkt hard aan een transitie waarbij het intermediair volledig aan de zijde van de klant komt te staan. Daarbij zijn en worden veel ingrijpende maatregelen getroffen met grote impact voor de praktijk van het intermediair. Het voorgestelde provisieverbod per 1 januari 2013 grijpt diep in op de bedrijfsvoering van veel kantoren. Adfiz, OvFD en CFD eisen daarom volledig eerbiedigende werking voor de contracten die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten.

Het mag niet zo zijn dat kantoren in grote problemen komen door het versneld afbouwen van de doorlopende provisie op reeds bestaande contracten. Het is in het belang van de klant dat er ruimte is voor kantoren om de omslag naar de nieuwe wereld ook daadwerkelijk te maken, zodat die klant de beschikking blijft houden over een fijnmazig netwerk van zoveel mogelijk zelfstandig intermediairs.

Zodra het provisieverbod van kracht is zal ieder kantoor zijn eigen tempo kennen bij de overgang van lopende provisie naar fee. Die overgang zal zo geregeld moeten worden dat de cashflow van het intermediair in voldoende mate in stand blijft. Bij het ene kantoor zal dit snel kunnen, andere kantoren hebben daar mogelijk meer tijd voor nodig. Het is niet te bepalen binnen welke termijn dit voor een individueel financieel dienstverlener redelijkerwijs is te realiseren.

Een beperkte periode van eerbiedigende werking is alleen dan te rechtvaardigen wanneer dat risico’s voor de consument oplevert. Bij reeds gesloten producten is er echter geen risico op misselling: het contract loopt immers al. Gezien de looptijden van de contracten, zal een groot deel van de producten op natuurlijke wijze uitfaseren. Daarom roepen Adfiz, OvFD en CFD politici en het ministerie van Financiën op geen eindtermijn vast te stellen, maar de markt haar werk te laten doen.

Civielrechtelijk dienen contracten te worden nagekomen. Het is maar de vraag of de overheid via wetgeving reeds lopende contracten tussen twee privaatrechtelijke partijen mag doen ontbinden. Adfiz, OvFD en CFD beraden zich dan ook over juridische stappen wanneer aanbieders eenzijdig de gemaakte afspraken niet nakomen.

Laat een reactie achter