Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

DELA hekelt “tendentieus” AFM-rapport uitvaart

VVP Online 28-09-2011

Volgens Dela heeft de AFM minister Jan Kees de Jager misleid met een tendentieus, onverantwoordelijk en onfatsoenlijk rapport over uitvaartverzekeringen.

Martin Kersbergen van Dela: “Het rapport is in grote mate gebaseerd op persoonlijke en morele waardeoordelen over de uitvaartverzekering als zodanig. Het dédain van de onderzoekers jegens de uitvaartverzekering en de consumenten die hiervoor hebben gekozen, ervaren wij als stuitend. Voor zover het de markt beschrijft, zijn actuele gegevens over marktontwikkelingen en breed consumentenonderzoek buiten beschouwing gelaten en beschrijven de onderzoekers een situatie uit 2008 en 2009, toen de uitvaartverzekering nog niet viel onder het Bgfo 2. De voorlopige conclusies zijn onvolledig, weinig valide en in het geheel niet generaliseerbaar voor de uitvaartverzekeringsmarkt op dit moment. Met dit rapport handelt de AFM onverantwoordelijk en onfatsoenlijk.”

Lees verder op VVP Online

Laat een reactie achter