Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

Ex-werknemer niet gebonden aan nieuwe pensioenafspraken

//
Geplaatst door
/
Reactie0
/

Findinet 08-10-2012

Het Hof Leeuwarden:Werknemer is niet gebonden aan CAO-afspraken die zijn gemaakt nadat de arbeidsrechtelijke band met de werkgever is verbroken.

Zelfs al zou de nieuwe CAO op hem van toepassing zijn, dan is de omzetting van een (deels) onvoorwaardelijke naar een geheel voorwaardelijke indexering aan te merken als een structurele wijziging die (op grond van overgangsrechtelijke bepalingen in de CAO) niet tegen de werknemer kan worden ingeroepen.

De overgangsregeling luidt: “Voor de gewezen werknemer die voor 1 januari 2006 uit dienst is getreden en met wie in verband met zijn uitdiensttreding is overeengekomen dat zijn pensioenopbouw gedurende een zekere periode zou worden voortgezet, geldt dat de pensioenopbouw na 1 januari 2006 wordt voortgezet als ware de collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen nog steeds van kracht.”

Lees verder op Findinet.nl