Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

Hermans (Adfiz): Provisieverbod nog gebouwd op drijfzand

FindiNet 12-01-2012

Adfiz-voorzitter Loek Hermans: Met provisieverbod schep je niet het gewenste fundament als provisiemodel bij de aanbieders blijft bestaan.

De speech van Hermans tijdens het Adfiz Nieuwjaarscongres spitste zich toe op het level playing field na de inwerkingtreding van het provisieverbod. Of liever: op het alsnog ontbreken van een gelijk speelveld tussen aanbieders en adviseurs.
Hij herinnerde eraan dat Adfiz met een provisieverbod voor ‘impactvolle’ producten kon instemmen als aan de nodige randvoorwaarden werd voldaan. “We hebben bereikt dat dat voor 80% het geval is, maar het is essentieel dat die ontbrekende 20% goed wordt ingevuld. Anders is de regelgeving voor 2013 gebouwd op drijfzand.”

“Niet alleen het intermediair geeft advies. Adviseren, dat doet de productproducent (de banken en verzekeraars dus) ook zelf. Pas op het allerlaatste moment zag de politiek in dat met het provisieverbod niet het gewenste fundament werd geschapen. Aanbieders waren zelf ook actief als adviseur. En in hun wereld met interne kostenverrekening en doorberekening van de advies en distributiekosten in het product, bleef het provisiemodel bij de aanbieders zelf feitelijk gewoon bestaan. En daarmee zou sturing in advies blijven bestaan. Geen goede zaak voor de consument dus. De oplossing werd gevonden in een verbod op advisering en bemiddeling voor aanbieders. De zuivere scheiding tussen product en advies was een feit. De klant kon rekenen op waardevrij advies, zuivere prijsvorming en vooral op helderheid over de rol en identiteit van de aanbieder. “

Lees verder op Findinet.nl

Laat een reactie achter