Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

Leidsche verzekeringen stelt vragen bij correctheid vergelijking “bepaal zelf je pensioen” in Geldgids december 2010 van de Consumentenbond.

PERSBERICHT

3 december 2010
Leidsche verzekeringen is teleurgesteld over de onevenwichtige wijze waarop de Geldgids van de Consumentenbond lijfrenteverzekeringen met bancair sparen vergelijkt.

De consumentenbond heeft een naam op te houden in het vergelijken van financiële producten. Daarvoor is een genuanceerd vergelijk niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Dit is de naar de mening van Leidsche verzekeringen de enige manier waarop consumenten geholpen kunnen worden bij het maken van een doordachte keuze voor bancair sparen of lijfrente verzekeren.

In de genoemde Geldgids van december 2010 wordt onder andere in het artikel:
1. een vergelijking gemaakt tussen producten van verschillende aanbieders
2. uitgebreid aandacht besteed aan overstapkosten.

Bij de vergelijking van bankspaar rekeningen en lijfrenteverzekeringen worden naar onze mening appels met peren vergeleken.

De vergelijking is onzuiver door de volgende factoren:
1. Verschillende provisies worden klakkeloos naast elkaar gezet
2. Verschillende beleggingen worden vergeleken
3. Verschillende dekkingen bij overlijden worden vergeleken
4. Geen aandacht wordt besteed aan verschillen in zekerheid en toezicht die bestaan tussen het aanbieden door een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling.
5. Geen aandacht wordt besteed aan inhoudelijke verschillen

Vergelijking

Ad1: provisies
De cijfermatige vergelijking is gemaakt op basis van “standaard provisie instellingen”. Bijzonder daarbij is dat een verzekeraar die standaard geen provisie inrekent meegenomen wordt op 6% doorlopende provisie (E-wize van Erasmus) en een bankspaarproduct dat standaard geen provisie inrekent (Pensioenaanvulling van BND) wel meegenomen wordt zonder provisie.
Gevolg is dat de door Geldgids de BND Pensioenaanvulling (zonder enige vergoeding voor advies) op nummer 1 gesteld wordt terwijl andere aanbieders (b.v. de verzekeraars) een plek krijgen op basis van verschillende provisies. Het overzicht uit bijlage 1 wordt daarbij getoond. Ongelijke uitgangspunten dus die appels met peren vergelijken.
Zeker nu BND massaal het intermediair nodig lijkt te hebben om haar doelstellingen te realiseren zou dit verschil niet aanwezig behoren te zijn. Geen enkele met BND samenwerkende assurantiebemiddelaar zal, naar verwachting, immers gratis advieswerk verrichten. Ook bij Leidsche verzekeringen is de praktijk dat een sterk groeiend aantal bemiddelaars in het geheel geen provisie meer inrekent in de polis en afrekent op fee basis.

Ad 2: Beleggingen
De gehanteerde beleggingsfondsen die uitgangspunt zijn voor de berekening worden door Geldgids niet gecommuniceerd. Hierdoor is niet zichtbaar is of de beleggingen gelijkwaardig zijn.
Een voorbeeld: BND gebruikt het wereldindexfonds (zonder keuze voor de klant) van Vanguard (met euro-dollar hedge). Dit fonds heeft een veel lager netto fondsrendement gerealiseerd over de afgelopen 1, 3 en 5 jaar dan b.v. een MSCI World indexfonds (zonder deze hedge). Leidsche verzekeringen biedt 40 indextrackers aan waar een verzekeringnemer zelf zijn keuze in kan maken. Switchen is bij Leidsche verzekeringen zonder kosten voor de verzekeringnemer. We lezen er niets over.

De Geldgids geeft aan dat een vergelijking gemaakt wordt op basis van “een goede spreiding tussen aandelen en obligaties”. Wat de spreiding precies is wordt niet genoemd. Of de spreiding bij alle aanbieders gelijk is toegepast is daardoor ook onduidelijk. Bij navraag is gebleken dat bij Leidsche verzekeringen deze mix is meegenomen:

40% iShares AEX TER 0,35%
40% Amundi ETF Euro Inflation TER 0,16%
20% Lyxor ETF MSCI World Real Estate TER 0,45%
Gemiddelde fondskosten TER 0,29%

Waarom de relatief dure vastgoed component (relatief zwaar) onderdeel van de mix uitmaakt is ons (gezien het uitgangspunt “een goede spreiding tussen aandelen en obligaties”) ook niet duidelijk.

Ook hier was immers een voordeliger “goed gespreide” aandelen en obligatiemix mogelijk geweest met een TER van 0,07%.

Er is dus naar onze mening in ieder geval voor Leidsche verzekeringen geen optimale mix gekozen. Dat is jammer want daardoor krijgt de consument niet de duidelijkheid die hij/zij wellicht verwacht en lijken aanbieders (on)gunstiger dan ze in werkelijkheid zijn.

Ad 3: Dekkingen bij overlijden
Overlijdensdekkingen van 110% worden in een overzicht gezet met 100% teruggave van de beleggingswaarde bij overlijden. Dit wordt wel gecommuniceerd maar levert ook hierin een ongelijkwaardige vergelijking op.

Ad 4: Aanbieder
Banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen verschillen. Ze verschillen in toezicht, in regelgeving en in soliditeit. Kostenvergelijking zijn relevant maar de soliditeit van de aanbieder ook. Dit element ontbreekt volledig in het Geldgids artikel.

Ad 5: Inhoudelijke verschillen
Als laatste willen we aangeven dat er geen aandacht wordt geschonken aan overige inhoudelijke verschillen in product, beleggingsassortiment, toepasbaarheid (fiscaliteiten), beleggingsmogelijkheden zoals spaarrekeningen, deposito’s en individueel vermogensbeheer. Wellicht buiten de reikwijdte van het artikel maar bij een goed vergelijk relevant.

Vergelijking
Leidsche verzekeringen heeft een eigen vergelijking gemaakt op basis van een verzekering zonder provisie en een voordelige “goed gespreide” aandelen en obligatiemix.
Gevolg is dat de top twee er dan als volgt uitziet.

Vrouw (45) Man (55)
Eindkapitaal
Leidsche verzekeringen Lijfrenteverzekering LV € 92.342 € 46.865
Brand New Day Pensioenaanvulling BS € 90.560 € 47.078

Een geheel ander beeld dan de plaats 10 waarin Leidsche in de Geldgids wordt weergegeven.

Daarbij is het wellicht ook voor consumenten ook goed te weten dat bij Leidsche verzekeringen wel oud regime lijfrente voortzettingen mogelijk zijn.

Overstapkosten
De lijfrenteverzekeringen van Leidsche verzekeringen kennen geen afkoopkosten, geen aankoopkosten, geen verkoopkosten, geen mutatiekosten en geen switchkosten. Iedere klant kan vanuit een Leidsche verzekeringen polis op ieder moment overstappen naar een andere aanbieder zonder enige kosteninhouding in zijn verzekering.

We vinden het jammer dat er steeds weer een, in onze ogen, onevenwichtige vergelijking in de publiciteit gebracht wordt. Zeker als een juister en vollediger beeld eenvoudig te realiseren zou zijn geweest.

Conclusie:
De consumentenbond onderstreept, wellicht onbedoeld, het belang van een goede financiële adviseur door het gepubliceerde artikel, dat de voorpagina van de website van BND wel weer zal weten te bereiken. Een juist vergelijk maken tussen moeilijk vergelijkbare producten is vakwerk.

Eenvoudige vergelijkingen kunnen de plank volledig misslaan en daar is een consument niet mee geholpen. We roepen de Consumentenbond op bij toekomstige vergelijkingen hiermee rekening te houden en staan daarom open voor constructief overleg met de Consumentenbond op dit onderwerp.

—————————————————————————————————————————
Leidsche verzekeringen maakt deel uit van de Bloemers Nassau Groep.
Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. is een universal life levensverzekeraar, die onder andere gespecialiseerd is in (semi-)collectieve pensioenregelingen voor werknemers, pensioenoplossingen voor de directeur-grootaandeelhouder, overlijdensrisicoverzekeringen, hypotheekaflossingsverzekeringen en andere beleggingsverzekeringen.
Leidsche verzekeringen biedt verzekeringen aan tegen een zeer concurrerende prijsstelling. Beleggingen kunnen plaatsvinden in indextrackers, spaarrekeningen, deposito’s, life cycle beleggingen en individueel vermogensbeheer door externe onafhankelijke vermogensbeheerders. Volledige transparantie is daarbij vanzelfsprekend.
***************************************************************************

Laat een reactie achter