Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

Productverbetering voor alle beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden

//
Geplaatst door
/
Reactie0
/

PERSBERICHT STICHTING VERLIESPOLIS

23 januari 2012

Stichting Verliespolis en Nationale-Nederlanden voegen aanvullende verbeteringen toe aan de compensatieregeling.

Productverbetering voor alle beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden.

Den Haag – Stichting Verliespolis en Nationale-Nederlanden hebben overeenstemming bereikt over aanvullende verbeteringen voor klanten met een beleggingsverzekering. Dit betreft het flankerend beleid dat onderdeel is van de gesloten schikkingen. Vanaf 2013 wordt het jaarlijkse kostenniveau van alle beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden voor de resterende looptijd verlaagd naar maximaal 1,25% op het tussentijds opgebouwde vermogen. Nationale-Nederlanden kan dat onder meer doen door
goedkopere en efficiënte indexfondsen (trackers, vanaf 2013) toe te voegen. Daarnaast zullen klanten die in aanmerking komen voor compensatie van teveel betaalde kosten, het deel daarvan dat aan het verleden toegerekend wordt, direct toegevoegd krijgen aan de waarde van de verzekering. Klanten hebben hierdoor direct duidelijkheid.

Stichting Verliespolis: “De kosten voor de toekomst worden stevig gereduceerd, waardoor het rendement in de polissen aanzienlijk kan toenemen. Het gaat hier dus om een forse productverbetering, waarvan alle klanten met een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden profiteren. Ook de klanten die geen compensatie over het verleden ontvangen. Nationale-Nederlanden toont moed en lef om als eerste verzekeraar zo veel verder te gaan dan de anderen. Zeker ook door nu te kiezen voor indextrackers. De
betrokkenheid van minister De Jager en de Tweede Kamer is doorslaggevend geweest. In Den Haag was de roep om klanten verder tegemoet te komen groot. Nationale Nederlanden is de eerste die duidelijkheid schept met goede aanvullende maatregelen. Dat zal ons helpen om het flankerende beleid ook met de andere verzekeraars scherp uit te werken. Verliespolis roept de andere verzekeraars op om ook de klant centraal te stellen en op zijn minst indextrackers aan te bieden, zodat alle klanten een inhaalslag kunnen maken richting het beoogde eindkapitaal.”

De compensatieregelingen die zijn overeengekomen met negen verzekeraars bevatten drie onderdelen: compensatie voor teveel betaalde kosten; een coulanceregeling met extra budget voor mensen in een schrijnende situatie en het flankerend beleid. Dat laatste wordt nu verder uitgewerkt en bestaat bijvoorbeeld uit verbetering van bestaande producten, het kunnen overstappen naar nieuwe betere producten, het wegnemen van drempels om veranderingen te kunnen aanbrengen, uit het product te kunnen stappen, et cetera.

Klanten van Nationale-Nederlanden ontvangen vanaf het tweede kwartaal van dit jaar informatie over eventuele compensatie over het verleden.

 

Laat een reactie achter