Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

DE WERELD VERANDERT. VERANDERT UW VERZEKERING MEE?

//
Geplaatst door
/
Reactie0
/
categorieën

Het beginsel van verzekeren is vele eeuwen oud. Helaas verandert de samenleving sneller dan verzekeringen. Voor u extra reden om regelmatig contact met ons kantoor te onderhouden.

De oudste verzekering
Voor de oudste, bekende vorm van verzekering moeten we bijna 4000 jaar terug in de geschiedenis. In het rijk van koning Hammurabi (grofweg van 1795 tot 1750 voor Christus) werd veel handel gedreven met andere landen. Handelaren hadden bij het vervoer van de goederen te maken met rovers. Er ontstond toen een gebruik dat handelaren hun verlies deelden als een karavaan werd overvallen en enkele handelaren een deel van hun verkoopwaar verloren. Je kunt zeggen dat hier het principe van verzekeringen werd toegepast: De schade die een enkeling lijdt wordt door iedereen gedragen.

Vooraf helderheid waarvoor wel en geen dekking bestaat
In de eeuwen daarna is de verzekering geëvolueerd tot wat zij nu is: een afspraak tussen een verzekeringsmaatschappij en de consument. De verzekeringsmaatschappij stelt daarbij een contract op waarin zij zo goed mogelijk heeft proberen te bedenken welke schade door welke omstandigheden in de toekomst zou kunnen ontstaan. Vervolgens heeft de verzekeraar bedacht welke schadeoorzaken hij wel en niet kan dragen en heeft hij een calculatie gemaakt hoe waarschijnlijk het is dat gedurende de looptijd van de verzekering een of meer keren zo’n schadeoorzaak zich zal voordoen. Uiteindelijk leidt dat tot een premie.

We lopen achter!
De verzekeringsmaatschappijen gebruiken hun ervaringen met schades uit het verleden om een inschatting te maken van de risico’s in de toekomst. Ook gaan zij uit van situaties bij verzekerden die zij vanuit het verleden goed kennen.

De ontwikkelingen in de samenleving gaan op dit moment heel hard. Dat maakt het voor verzekeringsmaatschappijen lastig om hun verzekeringen tijdig aan deze ontwikkelingen aan te passen. Een paar voorbeelden:

  • Tot voor kort was het normaal dat mensen hun goederen in eigendom hadden. Maar het nieuwe normaal is dat mensen steeds vaker met een kleine groep samen spullen kopen. Denk aan buren in de straat of collega’s op het werk. Deeleigenaarschap dus.
  • Je hebt woningen en je hebt hotels, maar vandaag de dag zijn er ook AirB&B’s. Verzekeringnemers die hun privéwoning voor kortere of langere tijd verhuren aan mensen die de verzekeraar niet kent. Een nieuw risico.
  • We lezen er elke dag over computerinbraken. Zijn het alleen pubers die digitaal de wereld uitdagen of gaat het verder? Hoe moet je het cyberrisico taxeren? Morgen ontstaan er toepassingen die nu nog niet bekend zijn, maar wel in grote delen van Nederland schades kunnen veroorzaken.
  • Vroeger kozen man en vrouw elkaar “voor het leven” Het komt nog steeds voor. Maar we accepteren ook dat er mensen zijn die voor andere samenlevingsvormen kiezen, waarbij de mate van zorg die men voor elkaar wil organsiseren, anders is dan we in het verleden gewend waren. Ook hier vinden verzekeringsmaatschappijen het nog lastig om de diversiteit aan partnerschap goed vorm te geven in hun verzekeringen.

Maatwerk wordt steeds belangrijker
In een samenleving waar zo veel verschillen ontstaan, wordt het belangrijk om uw verzekeringen regelmatig te blijven toetsen aan uw specifieke situatie. Een paar veranderingen die wij regelmatig bij onze relaties zien, zijn bijvoorbeeld:

  • Verandering van werksituatie. Bijvoorbeeld deels loondienst en deels zelfstandig.
  • Kinderen die min of meer de vaste bestuurder worden van “de tweede” gezinsauto.
  • Bijzondere vakanties die variëren van woeste klimpartijen op hoge bergen tot diepe afdalingen in de oceaan met duikuitrusting.
  • De wens om naar aanleiding van een gesprek tussen collega’s de “dure” spaarhypotheek om te zetten naar de veel goedkopere “annuïtaire” hypotheek.

Alstublieft: bel of mail ons!
We kunnen ons goed voorstellen dat verzekeringen niet uw grootste interesse hebben. Wij zoeken daarom graag de zaken voor u uit en proberen uw verzekeringen zo goed mogelijk af te stemmen op uw individuele situatie. Ook zorgen wij ervoor dat uw verzekeringen passend blijven, wanneer er bij u iets verandert. Voor dat laatste zijn we wel van u afhankelijk. Gaat u bijzondere, leuke, ongewone, spannende, afwijkende dingen doen en kunt u zich voorstellen dat dit invloed heeft op het risico dat u loopt? Aarzel dan niet, maar bel of mail ons. Wij zoeken dan uit of de veranderingen zodanig zijn dat het wel of niet belangrijk is uw verzekeringspakket aan te passen.