Man - vrij : 09:00 - 17:00
085 273 59 10

Blog artikel

WIE MOET DE SCHADE BETALEN?

//
Geplaatst door
/
Reactie0
/
categorieën

Krak zei de lens. In dit artikel een interessante discussie wie de schade aan de lens in dit praktijkvoorbeeld moest dragen.

Breken is betalen
Soms komt u de bordjes met de tekst: “Breken is betalen” nog wel eens tegen in de winkels. Dat is een vereenvoudigde vertaling van de rechtsregel dat wanneer iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van een schade bij een ander, hij deze schade moet vergoeden.

Het belangrijke woordje van de rechtsregel is “aansprakelijk”. Het enkele feit dat een bepaalde handeling van de een, bij de ander tot schade leidt, betekent nog niet dat de ander voor die schade ook aansprakelijk is.

Wil er sprake zijn van een “onrechtmatige daad” dan moet er sprake zijn van een gedrag waarvan de persoon die deze daad begaat, beseft dat de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is dat hij naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van deze gedraging had moeten onthouden.

Wat vindt geschillencommissie
Bovenstaande kwestie is voorgelegd aan de geschillencommissie financiële dienstverlening. De commissie oordeelde in deze kwestie als volgt. De andere buurvrouw wist niet dat de lens op de grond lag en is per ongeluk op de contactlens gestapt. Hiervan kan deze buurvrouw geen verwijt worden gemaakt. Dit zou anders zijn, indien de buurvrouw had gewaarschuwd dat de lens gevallen was en had aangegeven dan de andere buurvrouw stil moest blijven staan totdat de lens was gevonden.

De geschillencommissie stelt dat de buurvrouw die op de lens stapte wel de schade had veroorzaakt, maar hiervoor niet aansprakelijk is. Haar aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren hoeft deze schade niet te vergoeden.